Välkommen till Sysselsättningsfondens e-tjänst för vuxenstuderandes förmåner

Tjänsten är personlig och kräver identifiering. För identifieringen som sker genom Suomi.fi-tjänsten används nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Logga in

I e-tjänsterna kan du:

  • Skapa en ny ansökan
  • Göra en ansökan för fortsättning på samma studier
  • Fortsätta fylla i en ansökan som du påbörjat tidigare
  • Bifoga bilagor till en ansökan som är under behandling
  • Ta del av beslut som meddelats på din ansökan
  • Granska dina tidigare ansökningar, inklusive bilagor

Se e-tjänstens presentationsvideo

För vissa ansökningar om vuxenutbildningsstöd hämtar vi dina löne- och anställningsuppgifter från inkomstregistret. Inkomstregistret kan inte användas vid följande tidpunkter:

  • måndag 17.8.2020 kl. 18-24

Även under ett serviceavbrott kan du fylla i och skicka en ansökan, men då kan inte dina löneuppgifter hämtas direkt från inkomstregistret till e-tjänsterna så att du kan ta del av dem. Dina löneuppgifter begärs i detta fall från din arbetsgivare eller hämtas i samband med behandlingen av din ansökan.

Av säkerhetsskäl finns det en tidsgräns för användningen av tjänsten. Förbindelsen avbryts, om du inte inom en halv timme aktiverar eller sparar en öppen sida eller skickar din ansökan för behandling. Därefter måste ifyllandet av blanketten påbörjas på nytt.

Tjänsten är ur bruk klockan 1:00 - 4:00 på grund av uppdatering av databasen.